preskoči na sadržaj

Osnovna škola Popovac

Login
Tražilica

Školski obrok 3

Naš školski grb

Učimo zajedno

Za osmaše!

eLektire

Hrvatski pravopis

Jezični savjeti

Pohvale našem webu

 

Instagram škole

Twitter škole


Općina Popovac

Brojač posjeta
Ispis statistike od 30. 11. 2010.

Ukupno: 1816501
Danas: 86
Eko škola

Facebook škole

 

Na ovoj stranici nalaze se informacije vezane za rad Školskog odbora

Školski odbor je konstituiran 7. travnja 2021. godine te će raditi u sljedećem sastavu:
1. Oskar Mravlinčić - predstavnik radnika škole - predsjednik
2. Sanja Vuksanović-Čančar - predstavnica učitelja i stručnih suradnika - zamjenica predsjednika
3. Tanja Babić - predstavnica učitelja i stručnih suradnika 
4. Tamara Marković - predstavnica roditelja
5. Antonio Horvatić - predstavnik osnivača
6. Katarina Jagarinec - predstavnica osnivača
7. Snežana Novaković - predstavnica osnivača

Mandat ovoga sastava Školskog odbora traje od konstituirajuće sjednice održane 7. travnja 2021. godine, te traje četiri godine.

 

Izbori za dva člana Školskog odbora iz reda Učiteljskoga vijeća održani su 22. ožujka 2021. godine na kojima su nakon provedenog izbornog postupka kao predstavnici učitelja i stručnih suradnika u Školskom odboru izabrani Tanja Babić i Sanja Vuksanović-Čančar.

Izbori za jednoga člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja održani su 18. ožujka 2021. godine, te je kao predstavnik roditelja u Školskom odboru izabrana Tamara Marković.

Izbori za jedenoga člana Školskog odbora kao predstavnika radnika provedeni su 22. ožujka 2021. godine na kojima je kao predstavnik radnika u Školskom odboru izabran Oskar Mravlinčić.

Osječko-baranjska županija je kao svoje predstavnike Rješenjem o imenovanju od 23. ožujka 2021. godine imenovala Zorana Kontaka, Katarinu Jagarinec i Snežanu Novaković, dok je Rješenjem o razrješenju i imenovanju od 22. ožujka 2022. godine Zorana Kontaka zamijenio Antonio Horvatić.

Uz članove tijela na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na sjednicu.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni na sjednicama ako su pozvani na sjednicu ili na vlastiti zahtjev, a uz odbrenje predsjednika Školskog odbora.

Ako pojedini član Školskog odbora smatra da neka od pozvanih osoba ne treba biti nazočna na sjednici, može predložiti da ta osoba napusti sjednicu, a o tom prijedlogu odlučuje Školski odbor.

Kada se na sjednici odbora raspravlja o pitanjima ili podatcima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, prema zakonu ili drugom općem aktu Škole, sjednica se održava samo uz nazočnost članova tijela. 

U privitku se nalazi dokument sa pozivima na kojima su točke dnevnog reda pojedinih sjednica, kao i ODLUKE sa svih održanih sjednica!

Sjednici Školskog odbora mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi Školskog odbora i to u skladu s Poslovnikom o radu Školskog odbora OŠ Popovac, koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

 

 

preskoči na navigaciju